przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
43665 odwiedzin

Historia

A A A

 

 

Historia Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie


Pierwsze opracowania projektowe dla obiektu pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie wykonane zostały w listopadzie 1978 r., kiedy to sporządzono opis techniczny do projektu Cmentarza Komunalnego. Pomysłodawcą budowy Cmentarza był ówczesny Dyrektor  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Sochaczewie p. Tadeusz Kluczek, który już wtedy, ponad 35 lat temu pomyślał o konieczności zabezpieczenia dla mieszkańców miasta i okolic Cmentarza. 

Pierwszy pochówek odbył się na Cmentarzu Komunalnym 11 stycznia 1988 r. 

Budynek został oddany do użytku w 1989 r.

Do końca września 2001 r. administrowaniem Cmentarza zajmował się Oddział Usług Pogrzebowych będący w strukturach organizacyjnych Zakładu Usług   Komunalnych w Sochaczewie.  

W dniu 11 września 2001 r. uchwałą Nr XLII/432/01  Rady Miejskiej w Sochaczewie utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/62/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. dokonano zmiany nazwy jednostki budżetowej Zakład Usług Pogrzebowych i nadano statut jednostce budżetowej pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie. Pod taką nazwą funkcjonujemy od 1 sierpnia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/201/16 z dnia 27 września 2016 r. doszło do połączenia dwóch jednostek budżetowych Gminy Miasta Sochaczew tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczwie oraz Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie.  


Cmentarz Komunalny znajduje się ok. 2 km. od centrum miasta, z którym połączony jest Komunikacją Miejską. 

Powierzchnia cmentarza obejmuje swoim zasięgiem 6.5951 ha. Na terenie tym rozprowadzony jest wodociąg z możliwością korzystania z wody bieżącej. Cmentarz posiada sieć asfaltowych alejek, jest również oświetlony, ogrodzony oraz  całodobowo strzeżony. 

W każdą niedzielę oraz dni świąteczne w kaplicy przy Cmentarzu o godz. 11:30 odprawiana jest Msza Święta.

W budynku Domu Przedpogrzebowego znajduje się kaplica, chłodnia oraz biuro administracji cmentarza. Właścicielem obiektu jest Gmina Miasto Sochaczew natomiast zarządcą Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

Zakłady Pogrzebowe funkcjonujące na terenie miasta i okolic mogą korzystać z Domu Przedpogrzebowego na zasadach wynajmu poszczególnych pomieszczeń.

 

Na dzień 01.09.2021 r. na Cmentarzu pochowanych jest 4988 osób.

kontakt