przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
43665 odwiedzin

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

A A A

Elementy klauzuli informacyjnej dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej

- Cmentarz Komunalny w Sochaczewie

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

ul. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

 

Inspektor ochrony danych

 

 

Inspektorem Ochrony Danych  w ZGK Sochaczew jest: Teresa Kuźmiuk

Dane kontaktowe do inspektora: Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, odo@zgksochaczew.pl tel.46 862 81 06 wew. 26

 

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

 

Realizacja ustawowych zadań Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy na realizację świadczeń pogrzebowych. 

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

  •  Umowa dot. świadczenia usług funeralnych.
  •  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach              i  chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017.0.912 t.j)
  •  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - art.6 ust.1 lit.e

 

Odbiorca danych osobowych

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

 

 

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wymóg, warunek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celach realizacji umowy dot. świadczenia usług pogrzebowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy.

 

 

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

 

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

 

kontakt