przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
43665 odwiedzin

Przetargi

A A A

 

Sochaczew, dnia 26.01.2018 r.


O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 IV (czwarty) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

  • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) – 5,25 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 1 100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018 roku (wtorek) o godz. 13-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 22.02.2018 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

Oświadczenie.doc

Szkic lokalizacyjny.pdf

Umowa najmu II przetarg.doc

 


 


Sochaczew, 29.08.2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Miasto Sochaczew – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, że III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium uprawniającego do dopuszczenia do przetargu. 

 

 


 

Sochaczew, dnia 19.07.2017 r.


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

  • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 9,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 1 900,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017 roku (wtorek) o godz. 10-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 24.08.2017 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 

Oświadczenie III.doc

Umowa najmu III .doc

Szkic lokalizacyjny.pdf

 

 

 

 


 

Sochaczew, dnia 07.06.2017 r.

 

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 II (drugi) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

  • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 13,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 2 800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2017 roku (poniedziałek) o godz. 10-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 05.07.2017 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 

 

Oświadczenie.doc

Szkic lokalizacyjny.pdf

Umowa najmu II przetarg.doc

 

 

 


 

Sochaczew, dnia 30.05.2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, że I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium uprawniającego do dopuszczenia do przetargu.

 

 

 


 

Sochaczew, dnia 27.04.2017 r.

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

  • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 13,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 2 800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2017 roku (wtorek) o godz. 10-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 25.05.2017 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu  (0-46) 862 81 06 wew. 28 oraz w godz. 11:00 – 19:00 pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 

Umowa najmu.doc

Oświadczenie.doc

Szkic lokalizacyjny.pdf

 

 


 

 

Ogłoszenie o udzielenie zamowienia str 1.pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamowienia str 2.pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamowienia str 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Informacja otwarcia ofert..pdf

 


 

 Przetarg Nieograniczony na dostawę płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2017 r                                                  

  SIWZ- płyty 2017.doc

  zał 1 - formularz oferty.doc

  zał 2- formularz cenowy..doc

  zał 3- oświadczenie- grupa kapitałowa.doc

  zał 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

  zał 5- oświdczenie o spelnianiu warunkow udziału w postepowaniu.doc

  zał 6 - oświadczenie o odwróconym podatku VAT.doc

  zał 7 - wzór umowy.doc

 


 

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf


 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego typu WAN.pdf

kontakt