15241 odwiedzin
 
 

Historia

A A A

Historia Cmentarza Komunalnego

Pierwsze opracowania projektowe dla obiektu pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie wykonane zostały w listopadzie 1978 r., kiedy to sporządzono opis techniczny do projektu Cmentarza Komunalnego. Pomysłodawcą budowy Cmentarza był ówczesny Dyrektor  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Sochaczewie p. Tadeusz Kluczek, który już wtedy, ponad 35 lat temu pomyślał o konieczności zabezpieczenia dla mieszkańców miasta i okolic Cmentarza. 

Cmentarz dla każdego społeczeństwa jest jak opowieść historyczna, jest to miejsce wiecznego spoczynku okolicznej społeczności. 

Pierwszy pochówek odbył się na 

Cmentarzu Komunalnym 11 stycznia 1988 r. 

Budynek został oddany do użytku w 1989 r. 

Do końca września 2001 r. administrowaniem Cmentarza zajmował się Oddział Usług Pogrzebowych będący w strukturach organizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Sochaczewie.  

W dniu 11 września 2001 r. uchwałą Nr XLII/432/01  Rady Miejskiej w Sochaczewie utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/62/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. dokonano zmiany nazwy jednostki budżetowej Zakład Usług Pogrzebowych i nadano statut jednostce budżetowej pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie. Pod taką nazwą funkcjonujemy od 1 sierpnia 2015 r.

 


 

 

Cmentarz Komunalny oddalony jest od centrum miasta około 2 km., do Cmentarza dochodzi Komunikacja Miejska. 

W każdą niedzielę i dzień świąteczny w kaplicy przy Cmentarzu o godz. 11:30  odprawiana jest Msza Święta. 

Cmentarz zajmuje powierzchnie 6.5951 ha., wyposażony jest częściowo w asfaltowe alejki, po terenie rozprowadzony jest wodociąg, z możliwością korzystania z wody bieżącej, teren jest częściowo oświetlony. Cmentarz jest ogrodzony i całodobowo strzeżony  przez pracowników Cmentarza Komunalnego. 

W budynku Domu Przedpogrzebowego znajduje się kaplica, chłodnia oraz biuro administracji cmentarza. Właścicielem całego obiektu jest Gmina Miasto Sochaczew. Zarządcą jest jednostka budżetowa Cmentarz Komunalny w Sochaczewie.

Zakłady Pogrzebowe funkcjonujące na terenie miasta i okolic korzystają Domu Przedpogrzebowego na zasadach wynajmu poszczególnych pomieszczeń.

Na terenie Cmentarza, na dzień 30 kwietnia 2016 r. pochowanych jest 3859  osob.

 
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość