24626 odwiedzin
 
 

Historia

A A A

 

 

 

Cmentarz dla każdego społeczeństwa
jest jak opowieść historyczna, 
jest to miejsce wiecznego spoczynku okolicznej społeczności. 

 

 

 

 

Historia Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie


Pierwsze opracowania projektowe dla obiektu pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie wykonane zostały w listopadzie 1978 r., kiedy to sporządzono opis techniczny do projektu Cmentarza Komunalnego. Pomysłodawcą budowy Cmentarza był ówczesny Dyrektor  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Sochaczewie p. Tadeusz Kluczek, który już wtedy, ponad 35 lat temu pomyślał o konieczności zabezpieczenia dla mieszkańców miasta i okolic Cmentarza. 

Pierwszy pochówek odbył się na Cmentarzu Komunalnym 11 stycznia 1988 r. 

Budynek został oddany do użytku w 1989 r.

Do końca września 2001 r. administrowaniem Cmentarza zajmował się Oddział Usług Pogrzebowych będący w strukturach organizacyjnych Zakładu Usług   Komunalnych w Sochaczewie.  

W dniu 11 września 2001 r. uchwałą Nr XLII/432/01  Rady Miejskiej w Sochaczewie utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/62/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. dokonano zmiany nazwy jednostki budżetowej Zakład Usług Pogrzebowych i nadano statut jednostce budżetowej pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie. Pod taką nazwą funkcjonujemy od 1 sierpnia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/201/16 z dnia 27 września 2016 r. doszło do połączenia dwóch jednostek budżetowych Gminy Miasta Sochaczew tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczwie oraz Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie.  


Cmentarz Komunalny znajduje się ok. 2 km. od centrum miasta, z którym połączony jest Komunikacją Miejską. 

Powierzchnia cmentarza obejmuje swoim zasięgiem 6.5951 ha. Na terenie tym rozprowadzony jest wodociąg z możliwością korzystania z wody bieżącej. Cmentarz posiada sieć asfaltowych alejek, jest również oświetlony, ogrodzony oraz  całodobowo strzeżony. 

W każdą niedzielę oraz dni świąteczne w kaplicy przy Cmentarzu o godz. 11:30 odprawiana jest Msza Święta.

W budynku Domu Przedpogrzebowego znajduje się kaplica, chłodnia oraz biuro administracji cmentarza. Właścicielem obiektu jest Gmina Miasto Sochaczew natomiast zarządcą Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

Zakłady Pogrzebowe funkcjonujące na terenie miasta i okolic mogą korzystać z Domu Przedpogrzebowego na zasadach wynajmu poszczególnych pomieszczeń.


Na dzień 30 czerwca 2017 r. na Cmentarzu pochowanych jest 4082 osoby.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie