21233 odwiedzin
 
 

Ogłoszenia

A A A

INFORMACJA 

 SPOTKANIE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW W PASIE ZIELENI

 WZDŁUŻ ALEJKI PROWADZĄCEJ DO KANCELARI CMENTARZA

 NA WNIOSEK WŁASCICIELI NAGROBKÓW ODBĘDZIE SIĘ

 23.XI.2016 r. OKOŁO GODZINY 12:00

 W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU

ŚRODOWISKA, URZĘDU MIASTA ORAZ WYDZIAŁU ROZWOJU

 ROLNICTWA, LEŚNICTWO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O UDZIAŁ W SPOTKANIU

                                                                                        


 

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego typu WAN.pdf

 


 

 

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r Nr ogłoszenia 179469-2015 r data zamieszczenia 04.12.2015r.html

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r.pdf

 


 

Administracja Cmentarza Komunalnego prosi wszystkie osoby, które zarezerwowały miejsca na tutejszym Cmentarzu o uporządkowanie grobów i ich otoczenia.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego § 4 pkt. 17 pielęgnacja grobów należy do obowiązku dysponenta grobu.

 


 

 

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o przetargu-lokal.pdf

Umowa dzierżawy pomieszczenia.pdf

Formularz ofertowy.pdf

 


Ogłoszenie przetarg samochód.pdf

Sochaczew, dnia 21 lutego 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO AUTOKARAWANU POLONEZ TRUCK 1.6

  1. Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego autokarawanu Polonez Truck 1.6, nr rejestracyjny WSCN020, rok produkcji 1994.

  2. Samochód dotychczas użytkowany był w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

  3. Oferty można składać w formie pisemnej do Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, do godz. 9.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu specjalnego – autokarawanu Polonez Truck 1.6”

  4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 11 marca 2013 o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89.

  5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 2 400,00zł brutto ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

  6. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

  7. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 -15.00                                                                                                                                                                                                                    Formularz ofertowy.pdf 

     Wzór umowy.pdf

     Regulamin .pdf

 


 

Rodziny osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym - Wypalenisko w latach 1988-1994, których koszty pogrzebu pokrywała Opieka Społeczna proszone są o pilny kontakt z Kancelarią Cmentarza od poniedziałku do piątku godzinach  7.00 - 15.00 lub telefonicznie 46 862 80 70. Sprawa dotyczy ustalenia prawa do opieki nad grobami.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie