przejdź do Sochaczew.pl
34013 odwiedzin

Informacje dla spłeczeństwa

A A A

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniach 27.10.2017 r. -29.10.2017 r. Cmantarz Komunalny otwarty będzie w godzinach 6.00-19.00 natomiast od 30.10.2017 r. do 05.11.2017 r.
w godz. 6.00-22.00.

W okresie 1-2 listopada 2017 r. Msze Święte będą odprawiane w poniżej zamieszczonym porządku.


 

 


 

INFORMACJA

 

Od 1 stycznia 2017 roku Gmina Miasto Sochaczew tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie oraz Cmentarz Komunalny w Sochaczewie zostały połączone. W dniu połączenia, należności i zobowiązania Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie przejęła w całości Gmina Miasto Sochaczew tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Pracownicy Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie stali się natomiast, na zasadach określonych w art. 23 Kodeksu Pracy, pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

 


 

INFORMACJA 

 SPOTKANIE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW W PASIE ZIELENI

WZDŁUŻ ALEJKI PROWADZĄCEJ DO KANCELARI CMENTARZA

NA WNIOSEK WŁASCICIELI NAGROBKÓW ODBĘDZIE SIĘ

23 . XI .  2016 r. OKOŁO GODZINY 12:00

 W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU

ŚRODOWISKA , URZĘDU MIASTA ORAZ WYDZIAŁU ROZWOJU

ROLNICTWA , LEŚNICTWO I OCHRONY ŚRODOWISKA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O UDZIAŁ W SPOTKANIU

                                                                                              

 


 

Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny wyposażony jest w sieć wodociągową.
Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle po 1 listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0°C, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie marca), gdy ustąpią przymrozki.

 


 

Opłaty za wjazd na cmentarz       

§ 8 pkt 5 Regulaminu Cmentarza Komunalnego mówi:

5. za wjazd na teren Cmentarza pojazdów samochodowych należących do firm i osób wwożących materiały służące do wykopania prac kamieniarskich, brukowych, naprawczych przy nagrobkach. Powyższa opłata dotyczy jednej doby bez względu na ilość wjazdów i pobierana jest za każdy pojazd oddzielnie.

 Opłata  za  wjazd  brutto  wynosi  108 zł.


 


 

INFORMACJA      


Administracja Cmentarza Komunalnego Sochaczew ul.Trojanowska 89 prosi o kontakt rodziny osób pochowanych na tutejszym Cmentarzu w latach 1988 do 1995 (tzn. mineło 20 lat uprawniające do opieki nad grobem a prawo to nie zostało odnowione poprzez wniesienie stosownej opłaty lub złożenia oświadczenia pozwalającego administracji na podjęcie odpowiednich działań dotyczących dalszej opieki nad grobem) .

Szczególną prośbę mamy do bliskich zmarłych których pochówek odbył się na zlecenie opieki społecznej pokrywającej koszt grobu. W dokumentacji cmentarnej nie posiadamy adresów na które możemy wysłać informację o konieczności przedłużene prawa do grobu.

Zgodnie z § 10 pkt 7 Regulaminu Cmentarza Komunalnego uchwalonego Uchwałą Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 12 października 2015r., która brzmi:

7. Dyrektor Cmentarza Komunalnego powiadamia pisemnie zainteresowane osoby na 1 rok przed  upływem 20- letniego okresu dysponowania miejscem grzebalnym na cmentarzu pod groby ziemne i murowane. Wysokość opłat określa załącznik Nr 2.

 Wysokość opłat za odnowienie prawa do opieki nad grobem po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu:


1. Grób ziemny dziecinny                 162 zł  brutto

2. Grób  ziemny pojedyńczy             540 zł  brutto

3. Grób ziemny podwójny                 810 zł  brutto

4. Pieczara na 1, 2, 3 trumny            918 zł  brutto

5. Pieczara 4, 6   trumien               1 836 zł  brutto     


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość